En lämplig fruktblandning vid cidertillverkning:

30-70 % vanlig ätäpplen (+ ev. 10-20 % matäpple)

10-50 % bittra äpplen av engelska och franska cideräppelsorter, alt. paradisäpplen, bittra vildäpplen eller upp till 5 % rönnbärsjuice