Det finns som vanligt många olika svar på frågan. Hur du väljer att göra är upptill dig men ha gärna i åtanke att många verkligen uppskattar köttet från mjölkdjur som vanligen är mer långsamväxande och därmed smakrikare är dito från köttdjur.

  • Avliva dem vid födseln
  • Föd upp dem till 3 månaders ålder och sälj till restaurang (unik produkt med spädlamm som med fördel tajmas till påsk).
  • Föd upp till 5-6 månaders ålder och slakta innan betessläpp och sälj till grossist eller restaurang.
  • Sälj lammen vid 30 dagars ålder till vidareuppfödning.