Enkelt uttryckt skiljer sig maltkorn och foderkorn på en viktig punkt, proteinhalten.  Lagom proteinhalt är 10-11,5%. För mycket och fel sorts proteiner ger grumlighet och dålig smak i ölet. Maltkornet ska ha bra grobarhet och inte vara mögligt eller insektsangripet. Kornet ska också vara rensat från ogräsfrö, sten, muslortar och halm.

Läs mer om öl och mältning i artikeln ”Mälta korn för ölbryggning”. Klicka här för att komma till artikeln.