Att själv bygga en vedeldad bakugn är inget man gör i en handvändning, det tar många år av arbete att bli en fullfjädrad murare. Ska ugnen användas kommersiellt kan det därför vara all anledning att vända sig till en murarfirma för expertishjälp. Att mura själv är å andra sidan ett äventyr i sig och resultatet något att känna sig stolt över resten av livet (under förutsättning att konstruktionen håller).

Är du nyfiken på att bygga själv och vill börja läsa på, rekommenderas boken Bakerovnen av norska byggnadsvårdaren och ugnsexperten Else Rönnevig. Här finns detaljerade ritningar över flera ugnstyper och en hel del intressanta fakta ur ett skandinaviskt perspektiv.

Amerikanska The Bread Builders - Hearth Loaves and Masonry Ovens, D. Wing och A. Scott, ger handfasta råd om ugnsbyggnad och bakning och exemplifierar med berättelser från och kring ett stort antal småskaliga bagerier i USA.