Viktiga begrepp gällande livsmedelslokal

  Godkänd livsmedelslokal: all tillverkning av mat och dryck till försäljning ska ske i en, av kommunen, godkänd livsmedelslokal Egenkontroll: Dokumentation för att visa att du producerar säkra livsmedel HACCP: (Hazzard Analysis Critical Control Points). Analys av kritiska kontrollpunkter i din produktion.

Läs mer

Att tänka på kring fläktar och ventilation

Tänk på att dimensionera fläktar och utsug för din produktion. Det blir stor avgång av vattenånga vid exempelvis syltkokning, ystning och kokning av buljong. Ska du bygga mejeri krävs mer avancerad mekanisk ventilation med övertryck av filtrerad inluft i mejerilokalen, för att undvika att få in bakterier och sporer via annan luft som sipprar in.

Läs mer

Att tänka på om golv

I alla utrymmen gäller det att se till att ha bra lutning mot golvbrunnarna. Låt gärna golvet längs väggarna luta lite mer så går det lätt att skrapa ut smuts och vatten under bänkar och spisar. Avlånga golvbrunnar med löstagbart galler är bra och lätt att rengöra. De runda ”vanliga” golvbrunnarna är oftast för små […]

Läs mer

Varför behöver jordiga råvaror eget utrymme?

Jordiga råvaror, som rotfrukter, måste alltid sköljas eller skalas i ett separat utrymme. I jorden finns bakterier som verkligen kan ställa till problem på fel plats, som Clostridium botulinum och Listeria. Bygg hellre ett rum till så du lätt kan skilja produktionerna åt.

Läs mer

Multifunktionellt kök?

Chark, smörgåsar, syltkokning och honungsslungning kan alla ske i samma lokal, bara det är skiljt i tid. Givetvis måste du göra en noggrann rengöring mellan de olika produktionerna, därför passar det bäst med säsongsvis multifunktion. T.ex. chark på hösten, syltkokning på vintern och honungsslungning på sommaren. Dock finns det risker med multikök. Ju fler funktioner […]

Läs mer

Mobilt kök?

Ska du bygga en livsmedelslokal bör du fundera på om du vill ha den mobil och flyttbar. En fördel med mobilt kök är att när du inte längre vill ha den går den att sälja. En begagnad arbetsbod kan inredas som fullgott kök. En begagnad snabbmatstrailer kan göras om till både förädlingskök och försäljningsyta (skiljt […]

Läs mer

Godkänt kök- befintlig eller ny byggnad?

En nybyggnad kan ge större flexibilitet och friare planering. Väljer du att bygga kök i befintlig lokal kan du spara in kostnader för tak, golv, väggar samt att du finner användning för en annars tom yta. Glöm inte att söka bygglov även för förändring av användning i en fast lokal

Läs mer

Vem godkänner vad?

Kommunens Miljö och hälsa, livsmedelsinspektören: Livsmedelsanläggningen, alltså lokal och rutiner för tillverkning (och slakt av fjäderfä). Handel, tillagning och servering (även för provsmakning) på marknader Kommunens byggnadskontor: Nybyggnad eller ändrad användning av byggnad Kommunens vatten- och avloppsavdelning: Avlopp, fettavskiljare Kommunens Kultur & fritid/social: Servering av alkohol Livsmedelsverket www.slv.se : Slakt av allt utom fjäderfä. Viltstyckningsanläggningar. […]

Läs mer

Tips på ytor som är lätta att rengöra i en livsmedelslokal

Kakel är det klassiska materialet i en livsmedelslokal. Enkelt att rengöra och tål mycket slitage. Men det är också dyrt och det finns andra sätt än kakling att få väggar tvättbara. Plexiglas, plastskivor, rostfria plåtar, våtrumsfärg eller linoljefärg på putsad yta, ja exemplen är många och materialvalet bör anpassas till verksamheten. Hör gärna med inspektörerna på […]

Läs mer

Planering av godkänd livsmedelslokal

Klicka här för att komma till artikeln som beskriver hur du planerar en godkänd livsmedelslokal. Tänk på att lagstiftning ändras, titta in på livsmedelsverkets hemsida för att vara säker. www.slv.se

Läs mer