Ska du bygga en livsmedelslokal bör du fundera på om du vill ha den mobil och flyttbar. En fördel med mobilt kök är att när du inte längre vill ha den går den att sälja. En begagnad arbetsbod kan inredas som fullgott kök. En begagnad snabbmatstrailer kan göras om till både förädlingskök och försäljningsyta (skiljt i tid går det att använda samma yta för förädling och försäljning eller servering). Vagnen blir lätt att kroka på bilen och dra med till marknader. Ett mobilt kök kräver heller inget bygglov.