En nybyggnad kan ge större flexibilitet och friare planering. Väljer du att bygga kök i befintlig lokal kan du spara in kostnader för tak, golv, väggar samt att du finner användning för en annars tom yta. Glöm inte att söka bygglov även för förändring av användning i en fast lokal