Hur mycket du kan och bör ta betalt för en föreläsning med provsmak beror mer på tidsåtgången än på omfattningen av smakproverna.

Räkna med att en föreläsning motsvarar minst en dags arbete med förberedelsetid, ev restid och efterarbete. Generellt tar små företagare i livsmedels- och dryckesbranchen för lite betalt för sina föreläsningar och provningar. Även om du ser det som en del i marknadsföringen av ditt företag måste du ha betalt för det arbete du lägger ner. Det är ditt kunnande och hela din erfarenhet du säljer.

Glöm inte att räkna med dina kostnader för skatter och sociala avgifter innan du lämnar offert. Prata också gärna med andra föreläsare om vad de tar i arvode. Om kunden skulle tycka att du är för dyr tänk på om detta är rätt uppdragsgivare för dig eller om kunden av särskilt skäl är värd att ge rabatt innan du sänker priset. Tillämpa gärna olika prissättning för olika kunder. Företag har ofta bättre möjligheter att betala för sig än privatpersoner.