De flesta producenter har olika prislistor till olika återförsäljare, ofta beroende av storleken på inköp. Praxis är också att man rekommenderar ett utpris till sin återförsäljare så att inte slutpriset på varan varierar för mycket till slutkund hos olika återförsäljare. Att leverantören bestämmer utpriset räknas dock som kartellbildning och är olagligt.

Finns det ingen mellanledsgrossist har du som producent möjlighet att diskutera direkt med återförsäljaren vad de tycker är skäligt att sälja varan för och därefter sätta ditt pris. Varor i sällanköpsbutiker, som delikatess- och gårdsbutiker, är i stort sett alltid dyrare än samma produkt i dagligvaruhandeln. Det beror på flera faktorer där inköpsvolym och omsättning är två viktiga delar. Detta är något konsumenter generellt är medvetna om och bör inte vara ett problem för dig som producent.

Olika återförsäljare ger också din produkt olika exponering och därmed olika upplevt värde. Kunden är ofta beredd att betala mer för en marmelad i en liten ostdelikatess, där inköpet kan uppfattas som lyxigt och speciellt, än i en större livsmedelsbutik.

Det är viktigt att du som producent funderar över VAR du vill att dina produkter ska säljas. I början är alla återförsäljare välkomna men när du har tillräckligt många kan du kanske börja vara kräsen. Tänk efter och bestäm hur och på vad du vill bygga ditt varumärke.