Att öka lönsamheten i företaget är en utmaning som kan vara knepig att ta itu med. Att börja med att titta på sin affärsmodell genom att använda verktyg som Business Model Canvas är en bra start. Verktyget kan du att läsa mer om här och du kan ladda ner en affärsmodelltavla här. Vill du ha hjälp med att komma igång kan du vända dig till oss på TransforMAT. Nedan finner du några frågor som företag har tittat på för att öka sin lönsamhet.

  • Vad är det jag säljer? Vilka är mina kunder? Vilka mervärden levererar jag? Vilka behov har mina kunder och ser mina flöden ut? Har jag överblick och gör jag rätt saker? Gör en affärsmodell för att tydliggöra.
  • Finns det nya kundgrupper, andra marknader för mina produkter?
  • Kan jag minska svinnet i min produktion?
  • Finns det avsättning för sådant som jag annars slänger? Exempelvis att koka fond på kycklingskrov.
  • Kan jag förädla produkterna? Att förädla dina produkter kan öka storleken på vinstmarginalen. Det kan även vara det som skiljer din produkt från andras och gör att kunderna väljer just dig. Kanske kan du variera eller addera till dina produkter så att kunden väljer att köpa mer.
  • Kan jag arbeta med produktutveckling? Kan jag göra mer än jag redan gör med de resurser jag har, eller har jag möjlighet att på annat sätt utveckla min verksamhet/produktion?
  • Hur arbetar jag med min marknadsföring? Är den vald med omsorg? Lägger jag krutet där det ger utdelning?