Måste äggen från min egen produktion som jag säljer i min gårdsbutik genomlysas och stämplas?

Ägg från egen produktion som säljs i egen gårdsbutik eller används i förädling behöver inte genomlysas. Inte heller behöver dessa stämplas för spårbarhet. Om äggen säljs förpackade kan det dock vara lämpligt att märka förpackningen med bäst-före-datum, vikt samt namn och nummer till producenten. Säljs äggen i lösvikt är detta inte relevant. Tänk på att […]

Läs mer

Sammanfattning över regler för äggpackeri (på samma plats som äggproduktionen)

Inkommande äggleveranser (dvs varje pall/vagn) ska vara märkta med produktionssystem (om man har olika) och datum för värpdag eller värpperiod Lokaler och utrustning ska kunna rengöras och desinficeras ordentligt. Ytor bör vara släta, täta och lätta att rengöra (utan hål, flagnande färg, obehandlat trä eller dylikt). Fast utrustning bör inte vara placerad så att det […]

Läs mer