Om ni tillverkar cider räknas denna som ”annan jäst alkoholdryck” enligt lagen. För att tillverka sådan måste man ha tillstånd om alkoholhalten överskrider 2,25 % volymprocent och om man tänker sälja den. Att göra cider för husbehov kräver inget tillstånd men då får man å andra sidan inte sälja den.

För att få tillstånd att tillverka ”annan jäst alkoholdryck” måste man ha godkänts som ”upplagshavare för tillverkning eller bearbetning av sådana drycker” enligt 9§ i lagen om alkoholskatt. Det samma gäller importörer av alkohol. Anledningen till att man måste vara upplagshavare är att staten, enligt månghundraårig tradition, beskattar alkohol och att du som tillverkare/importör egentligen skall betala skatt så fort du tillverkat/fört in alkohol. För att inte tvinga dig som företagare att betala en massa skatt för något som du inte sålt låter staten dig ha ett lager, upplag, där du kan förvara alkohol utan att betala skatt. Skatten betalar du istället in i samband med att du säljer alkoholen. Detta gör i sin tur att staten kräver noggrann kontroll över de framtida skatteintäkter som du har i ditt lager och därav alla regler som finns.

Enligt 9§, lagen om alkoholskatt, kan man bli godkänd som upplagshavare om man i ”yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att tillverka, bearbeta eller i större omfattning lagra skattepliktiga varor”. För att bli godkänd måste man också vara lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, och disponerar över ett utrymme (lager) beläget i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

Blir man godkänd som upplagshavare medföljer också skyldighet att ”för varje skatteupplag löpande bokföra affärshändelser och varurörelser som rör skattepliktiga alkoholvaror samt regelbundet inventera sådana varor”. D.v.s. du måste ha noggrann kontroll över vad som går in och ut ur ditt upplag och bokföra detta ordentligt.

När det gäller rätt att sälja ”annan jäst alkoholdryck”, t.ex. cider, gäller att det endast är Systembolaget som får bedriva försäljning av dessa. Undantaget är folköl som enligt lagen definieras som ”Öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent”. Öl i sin tur definieras som ”en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakliga extraktgivare”. Slutsatsen är att den som tillverkar ”annan jäst alkoholdryck” är hänvisad till att sälja sina produkter via systembolaget om dessa har en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent alkohol. Under 2,25 volymprocent räknas produkterna som lättdryck och omfattas inte av dessa försäljnings eller tillverkningsregler.

När det gäller skatter så är det så att alkoholen beskattas när den lämnar ett upplag oavsett om varan tillverkas i eller importeras till Sverige. Skatten är den samma i alla fall och följer alkoholsort d.v.s. vin, sprit, öl eller annan jäst alkoholdryck. Efter vårt inträde i EU finns det sätt att kringgå detta bl.a. med hjälp av regler om privatimport, men detta är en gråzon och inget som regleras i lag.

Tänk på att lagstiftning ändras, läs om eventuella ändringar på riksdagens hemsida. Klicka på länken för att komma vidare. www.riksdagen.se