Smör har tillverkats i minst 6500 år, de första spåren har hittats i Mellanöstern. Vikingarna var de första européerna som gjorde smör. Denna kunskap tog de med sig på sina resor i Europa. Vikingarna slog sig ner i Normandie, och därför är det fortfarande idag Frankrikes viktigaste smörregion. I Sverige var smör länge ett betalningsmedel och en stor exportvara. I slutet av 1800-talet stod smör för 10 % av Sveriges exportvärde.