Med undantag för nötkött (se nedan) finns inget krav på ursprungsmärkning av kött. Endast om produktens namn, symboler och/eller färger på förpackningen annars kan anses vilseledande krävs en märkning. Om exempelvis köttråvaran i en förpackning ”Hammenhögs lammkorv” inte kommer från Sverige skall alltså ursprungsland anges. Om köttet är svenskt, eller till och med skånskt, kan det vara all ide att ange ursprunget, eftersom detta är att betrakta som ett positivt försäljningsargument.

Vad gäller märkning av gris- lamm- och viltköttprodukter står det alltså producenter och butiker fritt att:

  • inte märka alls med ursprungsland. Kunden är då inte vilseledd, även om han eller hon inte får veta varifrån köttet kommer.
  • skriva ut det land som köttet kommer från och därmed ge konsumenten mer information.

För märkning av nötkött gäller sedan 1/9 2000 andra regler inom EU. Reglerna omfattar även nötkött från länder utanför Europa. Bestämmelserna gäller för färskt och fryst nötkött, såväl helt kött som skivat och malet. I korthet går det ut på att varje köttbit i affärens disk ska kunna spåras tillbaka till det enskilda djuret eller gruppen av djur.

Läs om ursprungsmärkning på Svenskt kött, klicka här för att komma till hemsidan.