Tillverkning av livsmedel för försäljning eller servering kräver en godkänd livsmedelsanläggning. Alltså lokaler och rutiner som garanterar säkra livsmedel som ingen blir sjuk av.

Beroende av vilken typ av livsmedelstillverkning/-förädling du planerar är tankarna lite olika. Läs gärna denna artikel och kontakta miljö och hälsa i din kommun för att få fler tips och tankar innan du drar igång bygget.