Tolkningen av biproduktsförordningen bör vara att slaktavfall från tamdjur som ko/får/gris inte får användas vid åtel. Slaktavfall från vilt kan få användas för rovdjursåtel inom den kommun i vilket viltet är skjutet under förutsättning att man inte kan misstänka att djuret bär på någon smitta. Länsstyrelsen kan även ge tillstånd till användning av animaliskt avfall vid åteljakt eller vid stödutfodring av vilt. Läs gärna Svenska Jägareförbundets tolkning av biproduktsförordningen kring åtel samt kontakta Länsstyrelsen vid mer ingående frågor.