Den mest omfattande kontrollen att gränsvärden för fusariumtoxin inte överskrids sker i spannmålshandeln direkt vid inleveranser av spannmål. Även på kvarnarna tas stickprov. Det producerande livs- medelsföretaget har ansvar för att produkten är säker. Kommunerna har kontrollansvar. Livs- medelsverket driver också ett nationellt kontroll- program.