Nej, inte enligt Livsmedelslagen. Sigillet / klicklocket är en åtgärd som tillverkarna själva använder sig av för att försäkra kunden om att förpackningen inte varit öppnad efter tillverkning.

Tänk på att lagstiftning ändras, läs på livsmedelsverkets hemsida om eventuella förändringar.   www.slv.se