HACCP betyder Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter. Det finns en rad olika aktörer som ger utbildningar, en del med fysiska träffar andra webbbaserade, här är några:

Klicka på länkarna för att komma vidare till respektive företags hemsida.