Ja, det måste finnas möjlighet till handtvätt under rinnande vatten i anslutning till produktionen, alltså i samma lokal. Har du exempelvis en vagn där du tillverkar dina livsmedel utan rinnande vatten kan en balja eller ett tvättfat användas med en skopa eller dunk med tappkran. Varmvatten kan lösas genom att använda hett vatten från en vattenkokare.