Kommunens Miljö och hälsa, livsmedelsinspektören: Livsmedelsanläggningen, alltså lokal och rutiner för tillverkning (och slakt av fjäderfä). Handel, tillagning och servering (även för provsmakning) på marknader

Kommunens byggnadskontor: Nybyggnad eller ändrad användning av byggnad

Kommunens vatten- och avloppsavdelning: Avlopp, fettavskiljare

Kommunens Kultur & fritid/social: Servering av alkohol

Livsmedelsverket www.slv.se : Slakt av allt utom fjäderfä. Viltstyckningsanläggningar. Alkoholtillverkning.

Skatteverket: momsregistrering. Skattelagar av alkohol