Om livsmedel ska märkas beror på om de är färdigpackade, det vill säga om de har placerats i en förpackning innan försäljningstillfället. Om du har vakuumförpackat livsmedlet innan försäljning ska det märkas med alla föreskrivna märkningskrav.

Tänk på att lagstiftning ändras. Läs på Livsmedelsverkets hemsida om eventuella förändringar. Klicka på länken för att komma vidare. www.slv.se