Det är Livsmedelsverket som godkänner denna typ av anläggningar, läs gärna mer om detta här.