Sedan några hundra år tillbaks har Sveriges surdegstradition sitt ursprung främst i råg med starka kulturella kopplingar till Finland och Ryssland. Surdegarna här var  mera sura jämfört med mellan- och södra Europa. Danmarks syrliga rågbröd är även det en god representant för traditionen.