Ekologiskt odlat fullkornsmjöl är bättre därför att rester av många bekämpningsmedel som används i en o-ekologisk odling finns i de yttre delarna av kärnan. Till exempel stråförkortningsmedel. Kadmium finns också i de yttre delarna. Kadmiumhalterna är generellt lägre i ekologiskt odlad spannmål eftersom upptaget ökar med ökad konstgödning.