Fullkorn innehåller sädeskärnans alla delar; fröskal, frövita och grodd. För att utnyttja sädeskornets nyttoämnen som kostfibrer och antioxidanter, bör den vara så färsk som möjligt. Färskheten innebär att kärnan helst skall var hel fram till kort före konsumtion. I fullkornsmjöl finns hela sädeskornet med.