Knådning och formning är två olika procedurer. Knådning är en mera ”brutal” bearbetning. Formningen är en varsammare hantering som snarare kan beskrivas som en upprepad vikning av degen. Man tar tag underifrån och drar upp och viker in mot mitten. Tryck sedan till upptill och dra underifrån igen. Detta upprepas ett antal gånger till du har en deg med fin ytspänning. Testa genom att trycka ner ett finger i degen, är den tillräckligt spänstig höjer den sig direkt.