Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och därför måste du kontrollera din egen verksamhet. Egen kontrollplan och processbeskrivning behövs trots att man hyr en livsmedelsgodkänd lokal. Kom också ihåg att lokalen skall vara godkänd för din verksamhet. Godkännandet är inte för lokalen i sig utan för den verksamhet som inryms i den.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida. Klicka på länken för att komma till hemsidan. www.slv.se