En verksamhet som redan har livsmedelsgodkännande och vill ha ”torgstånd” behöver bara ansöka om ett tillägg för mobil livsmedelsanläggning i deras befintliga livsmedelsgodkännande. Ansökan görs hos kommunen.