Mögel i sylten kan bero på att sockerhalten i produkten är så låg att denna inte har konserverats ordentligt. För att mäta sockerhalten kan man använda en refraktometer.

Andra möjliga orsaker är att burken inte varit tillräckligt rengjord innan sylten fylldes på eller att sylten inte höll tillräckligt hög temperatur (min 80°C) vid fyllnadstillfället. Mät och anteckna temperaturen för varje batch så att du kan gå tillbaks och felsöka.

Om locket inte varit tätt så att luft med mögelsporer har släppts in kan detta också vara en bov i dramat. Lock med klickfunktion är bra för att försäkra sig om att burken är väl tillsluten.