Spannmål delas in i fem olika kategorier, eller så kallade sorttyper, listade här:

1. Primitiva (eller ursprungliga) sorter som t.ex. enkorn, emmer och spelt

2. Lantsorter som t.ex. Ölandsvete, Hallands lantvete, Borstvete Gotland och Lantvete Gotland. Lantsorterna har utvecklats av bön- derna själva för att passa i specifika klimat och regioner

3. Tidig svensk förädling (före 1970) som t.ex. Odin, Starke och Svale. Fram till ungefär 1970 skedde lokalt anpassad förädling på sju platser i Sverige och avsåg sorter för jordbruk med begränsad kemiinsats

4. Ekologisk förädling som t.ex. Erbe, Jacoby, Holger lång. Ekologisk förädling startade för ungefär 30 år sedan när ekologisk odling blev ett begrepp i Europa

5. Moderna sorter som t.ex. Ure. Moderna sorter har tagits fram från början av 1970-talet. Sorterna kännetecknas framför allt av korta strån.