Det är bra att blanda sorter för att få ett bra mjöl för ett gott ”vardagsbröd”.  Olika vetesorter har olika egenskaper beträffande glutenhalt, näringsinnehåll och smak. Borstvete Gotland blandat med Ölandsvete ger ett bra mjöl. Vårspelt Gotland ger ett oerhört starkt gluten. Vit våremmer Gotland ger också ett bra mjöl. Fördelarna kan också vara av ekonomiskt slag då man kan marknadsföra sitt mjöl/bröd med en lokal blandning anpassad efter den jord den odlats på, en liknelse vid vinvärldens ”terroir”.