Transport till butik kan ske i backar/korgar som är skyddade från smuts. Om det är glest mellan maskorna i korgen skall brödet skyddas mot smuts underifrån med ett papper eller dylikt. Stapelbara brödlådor i kartong är att rekommendera.