Vad är fusarium och fusariumtoxiner?

Fusarium är namnet på en stor grupp av svampar, mer än 100 olika arter, som finns rikligt i marken och växter, särskilt olika former av gräs, dit spannmålen räknas. De flesta fusariumarter är harmlösa medan vissa har förmågan att producera mykotoxiner (gifter) i spannmål som i sin tur kan påverka människors och djurs hälsa. Fusariumsvampar […]

Läs mer

Vilka angrepp orsakas av fritfluga?

Den vanliga fritflugan lever på gräs och kan angripa så gott som alla odlade gräs. Flugan lägger ägg i vårsäden och efter 4 till 9 dagar kläcks årets första generation av larver som tränger in i plantorna där de äter av huvudskotten som dör. Det är detta angrepp av första generationen som vållar de största […]

Läs mer

Vad är nitrit?

Nitrit, i form av nitritsalt eller natriumnitrit (E250), är ett mycket vanligt konserveringsmedel i framför allt kött- och charkprodukter. Nitrit hämmar tillväxten av bakterien Clostridium botulinum som kan ge upphov till botulism, en mycket allvarlig form av matförgiftning som, om den inte snabbt behandlas, kan leda till döden hos människa. Nitrit i kombination med askorbinsyra […]

Läs mer

Varför möglar min sylt?

Mögel i sylten kan bero på att sockerhalten i produkten är så låg att denna inte har konserverats ordentligt. För att mäta sockerhalten kan man använda en refraktometer. Andra möjliga orsaker är att burken inte varit tillräckligt rengjord innan sylten fylldes på eller att sylten inte höll tillräckligt hög temperatur (min 80°C) vid fyllnadstillfället. Mät […]

Läs mer

Varför får jag brunmögel på min lufttorkade skinka?

Brunmögel kan bero på att skinkan hänger för fuktigt, det kan påverka smaken men behöver inte göra det. Du kan prova att tvätta skinkan med saltlösning och eventuellt ympa den med vitmögel. Det är naturligtvis viktigt att ha koll på temperatur och luftfuktighet när skinkan torkas samt hur det går med viktförlusten och mognaden så […]

Läs mer