Fusarium är namnet på en stor grupp av svampar, mer än 100 olika arter, som finns rikligt i marken och växter, särskilt olika former av gräs, dit spannmålen räknas. De flesta fusariumarter är harmlösa medan vissa har förmågan att producera mykotoxiner (gifter) i spannmål som i sin tur kan påverka människors och djurs hälsa. Fusariumsvampar kan också skada plantan (t.ex. rotröta, snömögel) och drastiskt minska skörden.