Det som kännetecknar evolutionär växtförädling är att sorterna inte är enhetliga och inte heller stabila. De utvecklas med odlingen och klimatet. Sorterna anpassar sig efter platsens och jordens förutsättningar, och är motståndskraftiga mot sjukdomar. Sådana sorter hör till framtidens jordbruk och skapar den mångfald som är nödvändig för att vi ska kunna möta vårt och kommande generationers behov av mat i tider av ständiga förändringar. Bonden hjälper generna genom blandningar och selektion från ett år till nästa, så kallad evolutionär växtförädling.