Rauweizen heter också Engelskt vete och får representera några av de primitiva gamla vetesorter som användes i den tidiga svenska växtförädlingen. Inget av de engelska eller tyska vetesorterna som kom att användas i förädlingen är särskilt högavkastande, men de avkastade klart mer än våra gamla svenska lantsorter