I Sverige förknippas kultursorter med gamla sorter, men med kultursort menas en sort som en odlare tar ansvar för och som förknippas med en specifik plats i ett specifikt klimat. Exem- pel på sådana sorter kan vara t.ex. Wästgötaspelt ’Degeberg’, Bohushavre ’Dingle’, Gotlandsem- mer ’Ardre’, Svedjeråg ’Frändefors’. På så vis uppstår nya kultursorter ur gamla kultursorter. Växtmaterialets gener anpassar sig till vår tid och vårt sätt att odla. Bonden hjälper generna genom blandningar och selektion från ett år till nästa, så kallad evolutionär växtförädling.