Gamla nordiska vetesorter har väsentligt högre halter av Zink, Järn, Koppar och Magnesium jämfört med inte bara de moderna kortstråiga sorterna utan också med de högavkastande långstråiga sorterna som togs in i början av 1900-talet för att korsas med våra lantvetesorter. Säd med mycket färg tyder på höga halter av antioxidanter. Antioxidanter i säd kompletterar antioxidanter i frukt och grönt. Men medan de senare är för det mesta fria och lättillgängliga är sädens antioxidanter bundna och blir aktiva först med hjälp av mikroorganismer i tarmarna. Halten antioxidanter i de gamla lantsorterna av vete är högre än i citrusfrukter. Korn har nästan lika mycket som äpple.  Mineralhalterna är generellt höga medan tungmetallhalterna är generellt låga. Generellt uppvisar lantraserna högre halter av Vitamin E.